Povećavamo dobitke

Minimalnu i maksimalnu visinu uplate po jednom uplaćenom tiketu i visinu maksimalnog dobitka u standardnim i specijalnim klađenjima određuje Priređivač. Vrednosti su vidljivo prikazane na zvaničnoj internet stranici Priređivača (www.maxbet.ba).

Pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 0,01 KM.

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 0,50 KM.

Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje po jednom odigranom tiketu iznosi 2.000,00 KM.

Maksimalan iznos za isplatu dobitka po jednom odigranom tiketu, po celokupnom sistemu iznosi 100.000,00 KM.

Član 14.

Priređivač zadržava pravo da definiše, odnosno odredi kategoriju događaja koji su predmet klađenja na osnovu koje se jasno definiše maksimalan iznos za isplatu dobitka po jednom odigranom tiketu, a koji isključivo zavisi od toga kojoj kategoriji pripadaju izabrani, odnosno odigrani događaji na tiketu.

Priređivač na svojoj zvaničnoj internet stranici (www.maxbet.ba) objavljuje kategorizaciju dostupnih sportskih događaja kao i maksimalan iznos za isplatu koji se odnosi za svaku navedenu kategoriju ponaosob, kao i način određivanja kategorije u slučaju kombinacije više kategorija (odigranih događaja iz više različitih kategorija).

Kategorije se određuju brojevima, pa tako postoje sledeće kategorije kojima se definiše maksimalna moguća isplata:


Maksimalna isplata po tiketu na osnovu odigranih događaja, odnosno pripadajuće kategorizacije tih odigranih događaja određuje se na sledeći način:

· Maksimalan iznos za isplatu tiketa koji sadrže isključivo i samo sportske događaje iz kategorije 1. (jedan) je 100.000,00 KM.

· Maksimalan iznos za isplatu tiketa koji sadrže isključivo i samo sportske događaje iz kategorije 2. (dva) je 50.000,00 KM

· Maksimalan iznos za isplatu tiketa koji sadrže isključivo i samo sportske događaje iz kategorije 3 (tri) je 20.000,00 KM.

·
Maksimalan iznos za isplatu tiketa koji sadrže kombinaciju sportskih događaja iz različitih kategorija, određuje se isključivo na osnovu odigranih događaja i kategorija kojima ti događaji pripadaju, jasno definisane po hijerarhiji najniže kategorije koje su navedene u stavu 3 ovog člana i njene maksimalne propisane isplate.

Priređivač u okviru navedenih kategorija definiše sportske događaje (lige i takmičenja u ponudi) kojoj tačno kategoriji izabrani događaj pripada.
Priređivač je dužan da na svojoj zvaničnoj internet stranici (www.maxbet.ba) objavi propisanu kategorizaciju minimum 5 (pet) dana pre početka primene iste, čime se smatra da su svi učesnici u klađenju adekvatno i na vreme upoznati sa unapred jasno definisanim pravilima, odnosno eventualnim izmenama.

PRIMJER:

Ako u ponudi imamo fudbalske utakmice “UEFA Champions League”, “ENGLAND League one” i “Switzerland Cup” Priređivač je odredio da
fudbalske utakmice u okviru “UEFA Champions League” pripadaju kategoriji 1. (jedan), fudbalske utakmice “ENGLAND League one” pripadaju kategoriji 2. (dva) i fudbalske utakmice “Switzerland Cup” pripadaju kategoriji 3 (tri). Praktično, ako je učesnik u klađenju odigrao tiket koji sadrži isključivo i samo utakmice koje su u ponudi u okviru “UEFA
Champions League”, maksimalan iznos dobitka koji igrač može ostvariti iznosi 100.000,00 KM. U slučaju da je učesnik u klađenju odigrao tiket koji sadrži isključivo i samo utakmice koje su u ponudi u okviru “ENGLAND League one”, maksimalan iznos dobitka koji igrač može ostvariti iznosi 50.000,00 KM, a u slučaju da je učesnik u klađenju odigrao tiket koji sadrži isključivo i samo utakmice koje su u ponudi u okviru “Switzerland Cup”, maksimalan iznos dobitka koji igrač može ostvariti iznosi 20.000,00 KM